Pierwsza pomoc przy napadzie drgawek

Pierwsza pomoc przy napadzie drgawek

Napad drgawek – pierwsza pomoc

Drgawki to niezależne od woli krótkie, szybko następujące po sobie skurcze mięśni. Mogą dotyczyć tylko części ciała lub obejmować całe ciało – drgawki uogólnione.

Napad drgawek jest reakcją układu nerwowego, która może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak: padaczka, urazy czaszkowo-mózgowe, zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), zaburzenia przemiany materii, zatrucia, niedotlenienie, zespół abstynencji poalkoholowej i polekowej, zespół odstawienia narkotyków, wysoka temperatura ciała (często drgawki gorączkowe u dzieci).

Objawy:
• naprężenie ciała
• skurcze mięśni
• utrata przytomności
• ślinotok
• zasinienie (spowodowane przez bezdech)
• zaburzenia napięcia zwieraczy (niekontrolowane oddanie moczu i kału)
• piana z ust
• okres braku świadomości lub dezorientacji po ustaniu ataku

Pierwsza pomoc:
Postępowanie przy napadzie drgawek sprowadza się do zapewnienia poszkodowanemu warunków ograniczających możliwość dalszych obrażeń. Przede wszystkim należy zachować spokój i zapewnić choremu bezpieczeństwo, czyli zabezpieczyć przed upadkiem i wtórnymi urazami. Należy stabilizować głowę poszkodowanego oraz kontrolować drożność dróg oddechowych i podstawowych funkcji życiowych. Po ustaniu napadu ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

 

Kiedy należy wezwać Pogotowie Ratunkowe?

Jeżeli napad drgawek ustąpi, a chory jest leczony to nie ma potrzeby by wzywać karetkę. Należy wezwać pomoc medyczną jeśli napad trwa dłużej niż 5 minut, gdy drgawki powracają, kiedy w wyniku napadu doszło do urazu lub gdy poszkodowany po 5 minutach po ustaniu napadu jest nieprzytomny lub splątany (czyli niezorientowany co do własnej osoby, miejsca i czasu).

 

Czego NIE NALEŻY robić?

  • NIE wkładaj choremu nic twardego między zęby
  • NIE otwieraj na siłę zaciśniętych szczęk
  • NIE powstrzymuj na siłę drgawek
  • NIE rób od razu „sztucznego oddychania”, przez pierwsze 20-30 sek. napadu bezdech jest jednym z jego objawów towarzyszących
  • NIE podawaj choremu żadnych płynów
  • NIE krępuj ruchów chorego
  • NIE budź chorego od razu po ataku, zapewnij mu spokój