Pierwsza pomoc w przypadku amputacji urazowej

Pierwsza pomoc w przypadku amputacji urazowej

Amputacją urazową nazywamy odcięcie części ciała w wyniku wypadku.

Do tego rodzaju amputacji dochodzi najczęściej w następstwie wypadków w pracy oraz wypadków komunikacyjnych. Każda część ciała może ulec urazowi amputacyjnemu. Zależy to od niekorzystnych czynników w chwili ich oddziaływania. W momencie zadziałania urazu, który doprowadza do amputacji, dochodzi do przerwania ciągłości tkanek: skóry, mięśni, kości, naczyń krwionośnych, nerwów oraz oddzieleniu całkowitemu lub częściowemu.
Dzięki rozwojowi chirurgii, a w szczególności technik micro-chirurgicznych, szanse powodzenia reimplantacji nawet dużych części ciała ogromnie wzrosły.

Pierwsza pomoc ogranicza się do zatamowania krwotoku z kikuta oraz prawidłowego zabezpieczenia odciętej części ciała. Ważne jest, aby wiedzieć jak ją zabezpieczyć, gdyż od tego zależy czy reimplantacja będzie możliwa i skuteczna.

 

Jak udzielić pierwszej pomocy?

 1. Upewnij się, że jest bezpiecznie.
 2. Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny i oddycha.
 3. Wezwij Pogotowie Ratunkowe.
 4. Zatamuj krwotok metodą ucisku bezpośredniego.
 5. Unieś i unieruchom uszkodzoną część ciała.
 6. Samą ranę zabezpiecz opatrunkiem osłonowym z jałowej gazy.
 7. Poszkodowanego ułóż w pozycji przeciwwstrząsowej.
  Pozycja przeciwwstrząsowa
 8. Zabezpieczenie amputowanego palcaOdciętą część ciała umieść w worku foliowym i szczelnie go zamknij.
 9. Całość włóż do drugiego worka lub do pojemnika, wypełnionego wodą z lodem.
 10. Taki pakunek może jeszcze zawierać umieszczoną na zewnątrz informację z nazwiskiem i imieniem poszkodowanego oraz dokładną godziną wypadku.
 11. Zapewnij komfort termiczny poszkodowanemu oraz wsparcie psychiczne.
 12. Okresowo kontroluj podstawowe czynności życiowe.

Pamiętaj!
•    Nie zaleca się stosowania wyłącznie lodu do zabezpieczenia odciętej części ciała. Może on spowodować odmrożeniowe uszkodzenie tkanek, które wpłynie niekorzystnie na decyzję o reimplantacji lub spowoduje niepowodzenie zabiegu.
•    Używanie opaski uciskowej nie jest zalecane. Może ona spowodować uszkodzenie tkanek oraz doprowadzić do ich martwicy.
•    Na ranę należy stosować tylko czystą wodę. Produkty farmaceutyczne do dezynfekcji mogą uszkodzić tkanki.
•    Jeśli odcięta część ciała utrzymuje się choćby na drobnym skrawku skóry, nie należy jej oddzielać. Może to pogłębić uraz, a także pogorszyć stan psychiczny poszkodowanego.
•    Od początku należy prowadzić wsparcie psychiczne osoby poszkodowanej. Trzeba starać się tak pokierować  rozmową, aby poszkodowany nie koncentrował się na zdarzeniu.