BHP

CleanSpace2 – nowoczesny, lekki system ochrony dróg oddechowych

              CleanSpace2 – rewolucja w oddychaniu Obecnie jednym z najnowocześniejszych urządzeń do ochrony dróg oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza jest CleanSpace2. Podczas pracy zapewnia użytkownikowi przefiltrowane powietrze, komfort użytkowania nieporównywalny z innymi urządzeniami. CleanSpace2…

Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadku.

Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadku.

Obowiązek zapewnienia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wyeliminowanie lub ograniczenie czynników powodujących zagrożenie dla pracownika został określony w art. 234 Kodeksu Pracy. Artykuł ten również zobowiązuje pracodawców do podejmowania wszelkich niezbędnych działań i środków w celu zapobiegania wypadkom. Ponadto…

System Lockout -Tagout

System Lockout -Tagout

W dniu 28 września 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki (do pobrania) w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych które zobowiązuje do zabezpieczania infrastruktury w trakcie czynności remontowych czy eksploatacyjnych w sposób który zapewnia bezpieczeństwo pracujących. System…

Czym jest choroba zawodowa?

Czym jest choroba zawodowa?

Choroby związane ze sposobem wykonywania pracy oraz środowiskiem nazywamy chorobami zawodowymi. Przyczyną ich występowania są tzw. czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy. Do nich można zaliczyć np. złe oświetlenie, hałas, promieniowanie szkodliwe, nadmierne obciążenie fizyczne oraz psychiczne. Jeżeli w tak…

Telepraca a zasady BHP

Telepraca a zasady BHP

Telepraca stała się obecnie bardzo popularną formą zarabiania pieniędzy – szczególnie przez studentów. Nie zawsze jest to praca w odpowiednim do tego przygotowanym miejscu. Warto dowiedzieć się, jakie warunki powinien zapewnić nam pracodawca, oraz czego możemy oczekiwać od stanowiska pracy….

ISS Education poszerza swoją ofertę szkoleniową

ISS Education poszerza swoją ofertę szkoleniową

Od września 2013 r. w katalogu oferowanych szkoleń znalazł się katalog zajęć z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Osobą prowadzącą jest Wojciech Zasiadczyk doświadczony trener, regionalny konsultant w zakresie BHP. Posiada również wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w Państwowej Straży…