Ubezpieczenia

Assistance – Ubezpieczenia

Assistance – Ubezpieczenia

Assistance – opis ogólny Coraz częściej mamy do czynienia z ubezpieczeniami assistance, które towarzyszą np. usługom bankowym, podczas kupna samochodu, ubezpieczenia mienia. Jednak wiele osób, mając tego rodzaju ubezpieczenie nie pamięta o możliwości skorzystania z niego. Czym jest ubezpieczenie assistance….

Rola ubezpieczenia OC w życiu zawodowym nauczycieli

Rola ubezpieczenia OC w życiu zawodowym nauczycieli

Podczas pracy w szkole nauczyciele, wychowawcy i pozostali pracownicy spotykają się z sytuacjami, które mogą rodzić odpowiedzialność związaną z naprawieniem szkody osobie trzeciej. W świetle obowiązujących przepisów odpowiedzialność ta związane jest bezpośrednio z opieką jaka sprawowana jest nad dziećmi i…