Assistance – Ubezpieczenia

Assistance – Ubezpieczenia

Assistance – opis ogólny

Coraz częściej mamy do czynienia z ubezpieczeniami assistance, które towarzyszą np. usługom bankowym, podczas kupna samochodu, ubezpieczenia mienia. Jednak wiele osób, mając tego rodzaju ubezpieczenie nie pamięta o możliwości skorzystania z niego. Czym jest ubezpieczenie assistance.

Ubezpieczenia assistance

Ubezpieczenia assistance to programy 24 godzinnej pomocy, opieki nad osobą ubezpieczoną w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Z jego pomocą, przy wykorzystaniu nowych rozwioązań teleinforamtycznych można otrzymać pomoc w przypadku wystąpienia choroby, awarii samochodu, rezerwacji biletów do teatru, sprawdzenia, dostarczenia leków oraz uzyskania omocy fachowca w miejscu zamieszkania.

Ubezpieczenie Asistance Najczęściej wykorzystywanym assistance jest holowanie pojazdu, pomoc medyczna. W ostatnich latach wraz z podnoszeniem świadomości osób ubezpieczonych nastąpił wzrost korzystania z usług pomocowych. Według opinii wielu osób jest to ubezpieczenie bardzo potrzebne podnoszące komfort np. podróżowania, zamieszkiwania.

Wybrane rodzaje assistance:

  • Assistance podróżny zabezpiecza nas przed nieporządanymi skutkami niektórych zdarzeń podczas podrózy, choroby pomoc prawnika, pomoc w zakresie informacji o miejscach gdzie ubezpieczony zagranicą może otrzymać pomoc.
  • Assistance komunikacyjny – w jego zakresie towarzystwo gwarantuje pomoc kierowcy, rodzinie podczas podczas wypadku, awarii, kradzieży, zatrzaśnięcia kluczyka w samochodzie.
  • Assistance medyczny zapewnia natychmiastową pomoc medyczną w przypadku nagłego zdarzenia związanego ze zdrowiem. Zwykle ubezpieczenie to obejmuje wszystkich członków rodziny. Ubezpieczenie to adresowane jest do bardzo szerokiego grona osób bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania.