ISS Education - O Nas

O Instytucie Szkoleń Specjalistycznych „ISS Education”

Instytut Szkoleń Specjalistycznych “ISS Education” zajmuje się prowadzeniem kursów i szkoleń specjalistycznych. Zajęcia prowadzone są w systemie otwartym i zamkniętym. ISS realizuje także warsztaty problemowe, które przede wszystkim kierowane są dla firm, instytucji oraz szkół. Działalność edukacyjna prowadzona jest w zakresie: pierwszej pomocy i ratownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej, negocjacji kryzysowych. ISS prowadzi działalność głównie w woj. mazowieckim, jednak zamawiane kursy i szkolenia odbywają są na terenie całej Polski. Zajęcie w ISS Education prowadzą partnerzy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Podczas nauczania wykorzystywane są nowoczesne metody oraz pomoce dydaktyczne.


Główny cel działalności

Głównym celem ISS Education jest wysoka jakość kształcenia, a nadrzędną wartością jest dążenie do rozwoju osobistego uczestników naszych szkoleń. Podczas procesu kształcenia skupiamy się na przekazywaniu odpowiedniej wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych. Prowadząc działalność szkoleniową wychodzimy naprzeciw różnym potrzebom. Stale doskonalimy swoje kompetencje, modyfikując programy szkoleń, wykorzystując nowoczesne materiały dydaktyczne oraz sprzęt szkoleniowy.


Dlaczego warto korzystać z ISS Education?

Współczesny człowiek spotyka się z wieloma zagrożeniami zarówno w pracy zawodowej jaki i w życiu prywatnym. Jednym z jego podstawowych potrzeb jest potrzeba zapewnienia sobie oraz najbliższym poczucia bezpieczeństwa. Zagrożenia dla zdrowia i życia występują w sytuacjach szczególnych ale także w codziennym funkcjonowaniu. Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności jest warunkiem prawidłowego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. ISS Education oferuje kursy i szkolenia, które pomagają radzić sobie z zagrożeniami. Oferta szkoleniowa dostosowana jest do różnych grup odbiorców.


ISS Education

Właścicielem marki jest firma ArrowNet,
Adres: Kozery Grodzisk Mazowiecki, ul. J. Kossaka 33,
NIP 7491496007, REGON 146549626