ISS Education poszerza swoją ofertę szkoleniową

ISS Education poszerza swoją ofertę szkoleniową

Od września 2013 r. w katalogu oferowanych szkoleń znalazł się katalog zajęć z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Osobą prowadzącą jest Wojciech Zasiadczyk doświadczony trener, regionalny konsultant w zakresie BHP. Posiada również wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w Państwowej Straży Pożarnej.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług szkoleniowych w zakresie organizowania szkoleń okresowych z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szkolenia są organizowane w formie stacjonarnej jak również w postaci samokształcenia kierowanego (e-learningu). Samokształcenie kierowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej jest zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak ISS Education dbając o jakość tego szkolenia zawsze uzupełnia takie szkolenie zajęciami stacjonarnymi, podczas których omawiane są różnego rodzaju zagrożenia w miejscu pracy. Ostatnim etapem takiego szkolenia jest egzamin przeprowadzany przed komisją powoływaną przez ISS Education.
Prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu bhp dla wszystkich grup zawodowych:

pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
pracowników administracyjno-biurowych
pracowników inżynieryjno-technicznych
pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Ponadto przeprowadzamy szkolenia ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników, sporządzamy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, opracowujemy plany ewakuacji.