Napad duszności – jak pomóc?

Napad duszności – jak pomóc?

Duszność może być przejawem wielu poważnych chorób, dlatego też nigdy nie powinno się jej bagatelizować. Schorzenia z objawiającą się dusznością mogą wystąpić w każdym wieku i dotyczyć nie tylko płuc czy oskrzeli, ale również serca i krwi.

Duszność jest subiektywnym odczuciem braku powietrza, często połączonym ze wzmożonym wysiłkiem dodatkowych mięśni oddechowych (międzyżebrowych, mięśni szyi itp.)

 

Przyczyny duszności:
•    schorzenia układu oddechowego (astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, infekcje układu oddechowego, odma opłucnowa)
•    choroby układu krążenia (choroba wieńcowa, niedokrwistość, wady serca, zapalenie mięśnia sercowego, zatorowość płucna)
•    choroby zakaźne
•    zatrucia (często „czadem”)
•    schorzenia o podłożu psychicznym (zaburzenia lękowe)
•    alergie
•    wysiłek fizyczny
•    dym tytoniowy
•    drażniące opary

Duszność nie musi być objawem choroby. Może wystąpić również u zdrowych osób przebywających na dużych wysokościach lub podczas wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, zwłaszcza u osób nie trenujących.
Wiąże się to ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tlen.

 

OGÓLNE OBJAWY:
•    nagła, narastająca duszność
•    napadowy, męczący kaszel
•    ścisk i rozpieranie w piersiach
•    uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych (wciąganie międzyżebrzy)
•    przyspieszony oddech i czynność serca
•    sinica (późniejszy objaw)

 

Ciężki napad duszności, który może wystąpić w zaostrzeniu astmy oskrzelowej (następuje wówczas zwężenie dróg oddechowych), jest stanem zagrażającym życiu chorego, dlatego bardzo ważne jest wczesne zaobserwowanie pierwszych objawów i jak najszybsze zastosowanie leczenia. Charakterystycznym objawem będzie świszczący oddech. Zarówno chory, jak i jego bliscy, powinni dobrze znać schemat postępowania w zaostrzeniu astmy, żeby móc szybko rozpoznać objawy i odpowiednio zareagować.

 

 

Pierwsza Pomoc

  1. Posadź chorego w przewiewnym miejscu, w odpowiedniej pozycji (ułatwiającej oddychanie).
  2. Rozepnij ubranie.
  3. Jeśli chory ma przy sobie swoje leki, podaj mu je. 
  4. W razie potrzeby wezwij pogotowie ratunkowe (999 lub 112).
  5. Uspokajaj chorego.
  6. Regularnie oceniaj jego stan.

 

Chory powinien szybko trafić do lekarza, jeśli: odczuwa duszność w spoczynku, leki które zażywa nie pomagają, ma przyspieszony oddech, tętno przekracza 120/min, występują głośne świsty oddechowe lub stopniowo zanikają.