Krwotoki i ich rodzaje

Krwotoki i ich rodzaje

Jednym z największych niebezpieczeństw, jakie mogą spotkać osobę poszkodowaną w wypadku jest znaczna utrata krwi, która może prowadzić do wstrząsu hipowolemicznego, a w rezultacie do utraty życia. Pomagając osobie z wypadku, powinniśmy na początek ocenić jej stan świadomości i oddech, a przede wszystkim sprawdzić, czy nie posiada krwotoków.

Krwotok zewnętrzny jest łatwy do rozpoznania. Krew wypływa z otworów naturalnych ciała takich, jak jama ustna, nos. Przy tamowaniu krwotoków zewnętrznych ważne jest, by nie usuwać nasiąkniętego opatrunku, lecz nałożyć na niego kolejną warstwę i zabezpieczyć bandażem.

Opatrzenie rany, której skutkiem jest krwotok może być bardzo trudne. Szczególnie, jeśli mamy do czynienia z krwotokiem tętniczym. Krew wówczas wypływa pod bardzo dużym ciśnieniem, dlatego w krótkim czasie stracić można jej bardzo dużą ilość. Ważna jest szybka reakcja oraz natychmiastowa pomoc. Inaczej jest w przypadku krwotoków żylnych. Krew spływa powolnie strużką, jest ciemnoczerwona. Krwawienie zazwyczaj ustępuje samo lub po opatrzeniu. Pierwsza pomoc zarówno w przypadku krwotoku tętniczego, jak i żylnego polega na wykonaniu opatrunku uciskowego w miejscu krwawienia. Rozróżnić możemy również krwotok miąższowy, który powstaje na skutek uszkodzenia większej ilości naczyń włosowatych, zdarcia skóry lub przerwania mięśnia. Krew wycieka wówczas z całej powierzchni rany. Krwotok miąższowy zdarza się także wewnątrz ciała człowieka w wyniku uszkodzenia narządów – wątroby, nerek, śledziony. Jest on niebezpieczny dla życia poszkodowanego, a jego zatamowanie wymaga interwencji medycznej.

Oprócz krwotoków zewnętrznych, widzialnych gołym okiem, często osoby poszkodowane w wypadkach ulegają krwotokom wewnętrznym. Wówczas krew dostaje się bezpośrednio do jam ciała, dlatego trudno ocenić stan obrażeń oraz podjąć skuteczne działania, mające na celu uratowanie życia poszkodowanego. W zależności od rodzaju obrażeń, najlepiej jest położyć osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej oraz kontrolować funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

Rodzaj krwotoku możemy poznać po sposobie i ilości wypływającej krwi. Prawidłowe określenie sytuacji oraz podjęcie odpowiednich kroków w celu opatrzenia rany lub zatamowania silnego krwawienia jest niezwykle istotne, może uratować życie osobie poszkodowanej.

Każdy krwotok wymaga specjalistycznej pomocy medycznej, wiele jednak zależy również od nas. Podejmując jakiekolwiek działania, mające pomóc osobie poszkodowanej,  przybliżamy poszkodowanego do odzyskania zdrowia lub życia.