Jak pomóc w przypadku zatrucia?

Jak pomóc w przypadku zatrucia?

Na co dzień „trucizną” nazywamy coś, co jest szkodliwe i zostało dostarczone do organizmu w wyniku pomyłki, nieświadomie lub z zamiarem popełnienia samobójstwa. Trujące bywają różne grzyby, rośliny, zwierzęta, a także leki i substancje chemiczne. Jak pomóc w przypadku zatrucia?

Zatrucie – to zbiór objawów ze strony różnych układów, spowodowanych dostaniem się do organizmu trującej substancji w dawce toksycznej.

Trucizną może być każda substancja- leki, pożywienie, środki chemiczne itp. Zatrucia mogą być wynikiem celowego działania (zabójstwo, samobójstwo) bądź działania przypadkowego (pomyłki, zatrucia w miejscu pracy).

 

Objawy zatrucia
•    z układu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha
•    z układu oddechowego: trudności w oddychaniu, spłycenie/zwolnienie oddechu
•    z układu nerwowego: zwężone lub nadmiernie poszerzone źrenice, ból głowy, zaburzenia świadomości (z jej utratą włącznie), drgawki
•    ze skóry, błon śluzowych: oparzenie, zaczerwienienie, pęcherze
 
PIERWSZA POMOC

  1. Dbaj o bezpieczeństwo (zarówno swoje jak i chorego).
  2. Sprawdź przytomność chorego i oceń jego stan.
  3. Staraj się zebrać wywiad od chorego, w celu zidentyfikowania trucizny.
  4. Wezwij Pogotowie Ratunkowe.
  5. Jeśli to możliwe – jak najszybciej usuń truciznę z organizmu.
  6. W przypadku koniecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zawsze stosuj maseczkę do sztucznego oddychania, a jeśli jej nie masz, ogranicz prowadzenie RKO do samego uciskania klatki piersiowej.

 

Metody usuwania trucizny w zależności od drogi wnikania do ustroju
 

ZATRUCIA POKARMOWE

•    wywoływanie wymiotów do 1h od zatrucia
•    podawać 1-2 szklanki letniej, osolonej wody
•    mechaniczne drażnienie gardła

UWAGA!
Prowokowanie wymiotów jest niedozwolone u osób z drgawkami, nieprzytomnych oraz zatrutych kwasami, zasadami lub innymi środkami żrącymi, które mogą uszkadzać przełyk.

 

ZATRUCIA ODDECHOWE
(najczęściej zatrucia czadem)

•    wynieść poszkodowanego ze skażonego pomieszczenia, odciąć dopływ szkodliwego gazu
•    zapewnić dostęp świeżego powietrza (wynieść poszkodowanego na zewnątrz lub intensywnie przewietrzać pomieszczenie)
•    ocenić wydolność oddechu, sprawdzić drożność dróg oddechowych

UWAGA!
Nie stosować otwartego ognia (w tym papierosów) ani urządzeń elektrycznych.

 

ZATRUCIA PRZEZSKÓRNE


•    spłukiwać przez kilkanaście minut skażoną powierzchnię dużą ilością chłodnej lub letniej bieżącej wody
•    odzież zdejmować pod ciągłym strumieniem wody skierowanym na skórę
•    zabezpieczyć skórę jałowym opatrunkiem

W przypadku skażenia oczu należy natychmiast rozchylić powieki i przemywać gałkę oczną wodą pod niskim ciśnieniem. Powinno to trwać przynajmniej 5 minut, po czym należy założyć jałowy opatrunek.

UWAGA!
Nie wolno używać gorącej wody, szczotek czy gąbek – w ten sposób unikamy przekrwienia skóry, które wzmaga wchłanianie trucizny.
Nie stosuje się środków zobojętniających chemicznie, gdyż mogą nasilać uszkodzenia skóry pod wpływem ciepła uwolnionego w trakcie reakcji chemicznej.