ISS Education - Komunikacja kryzysowa

Podczas szkolenia wykorzystane są doświadczenia policji, funkcjonariuszy oraz osób pokrzywdzonych, którzy prowadzili komunikację w sytuacjach kryzysowych. Prezentowane szkolenie ma dać podstawy uzyskania podstawowych umiejętności praktycznych dobrej komunikacji prowadzonej w sposób bezpośredni i pośredni, np. z użyciem telefonu. Ponadto uczestnik nabywa dodatkowych umiejętności, z których najważniejsza jest umiejętność korzystania z nabytej wiedzy w praktyce.

Na przykład, w rozmowie bezpośredniej dochodzi świadomego korzystanie z komunikacji niewerbalnej, która pozwala na korzystanie z dodatkowych elementów wywierania wpływu na osoby z którymi się komunikujemy. Kolejna umiejętność, korzystanie z technik aktywnego słuchania przyczynia się rozładowywania „ciężkich chwil” mogących się przekształcić w sytuacje kryzysowe.