Kursy z pierwszej pomocy skierowane dla poszczególnych grup odbiorców szkolenia. Celem głównym kursów i szkoleń jest przekazanie wiedzy i umiejętności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.