Zakres szkolenia obejmuje kompleksowe omówienie komunikacji interpersonalnej występującej w typowych relacjach międzyludzkich z jej wszystkimi aspektami. Szczególny nacisk położony jest na jej aspekt werbalny.