ISS Education - Komunikacja kryzysowa

Zakres szkolenia obejmuje kompleksową komunikację interpersonalną występującą w typowych relacjach międzyludzkich z jej wszystkimi aspektami, ze szczególnym naciskiem na aspekt werbalny.

Szkolenie oparte jest na podstawach socjologii i psychologii. W szkoleniu pracowników, oprócz podstaw teorii komunikacji i podstawowych pojęć nacisk położony jest na komunikację werbalną prowadzoną w sytuacjach, rzeczywistych, jakie mogą się zdarzyć w trakcie wykonywania pracy zawodowej (ma dotyczyć przede wszystkim sytuacji, które mogą przeistoczyć się w zdarzenia kryzysowe).

Podczas szkolenia wykorzystane są doświadczenia policji, funkcjonariuszy oraz osób pokrzywdzonych, którzy prowadzili komunikację w sytuacjach kryzysowych. Niniejsze szkolenie ma dać podstawy uzyskania podstawowych umiejętności praktycznych dobrej komunikacji prowadzonej w sposób bezpośredni i pośredni, np. z użyciem telefonu. Ponadto uczestnik nabywa dodatkowych umiejętności, z których najważniejsza jest umiejętność korzystania z nabytej wiedzy w praktyce. Na przykład, w rozmowie bezpośredniej dochodzi świadomego korzystanie z komunikacji niewerbalnej, która pozwala na korzystanie z dodatkowych elementów wywierania wpływu na osoby z którymi się komunikujemy. Kolejna umiejętność ,korzystanie z technik aktywnego słuchania przyczynia się rozładowywania „ciężkich chwil” mogących się przekształcić w sytuacje kryzysowe.