Udar mózgu – pierwsza pomoc

Udar mózgu – pierwsza pomoc

Udar mózgu potocznie nazywany jest wylewem lub apopleksją. Na czym polega ta choroba? W jaki sposób dochodzi do uszkodzenia mózgu odpowiadającego za objawy neurologiczne występujące w udarze? Jak pomóc osobie, u której podejrzewamy udar?

Udar mózgu to nagle występujące zaburzenie czynności mózgu, które trwa dłużej niż 24 godziny i jest wywołane przyczynami naczyniowymi, czyli zaburzonym krążeniem mózgowym.

Udar, w zależności od przyczyny jego wystąpienia, może być niedokrwienny lub krwotoczny (wylew).
W 80% przypadków udar mózgu wywołany jest niedokrwieniem, czyli zamknięciem naczynia, które doprowadza krew do mózgu (przez zator lub zakrzep). Tylko 20% udarów mózgu wywołane jest krwotokiem bądź to do mózgu, bądź do przestrzeni między mózgiem, a czaszką (krew może „wylać się” do tkanki mózgowej z powodu np. pęknięcia tętniaka).
Niezależnie od mechanizmu udaru, jego skutki są podobne.

http://www.youtube.com/watch?v=wcUhJIQSmKo

 
OBJAWY UDARU MÓZGU
•    niedowład lub porażenie mięśni twarzy (opadający kącik ust)
•    jednostronne osłabienie lub drętwienie kończyn
•    zaburzenie czucia po jednej stronie ciała
•    zaburzenia mowy
•    nagły, silny ból głowy z zawrotami
•    nudności, wymioty
•    utrata świadomości
•    zaburzenia widzenia
•    zaburzenia chodzenia, utrata równowagi

Pierwsza pomoc

  1. Jak najszybciej wezwij pogotowie ratunkowe.
  2. Obserwuj chorego i kontroluj jego stan.
  3. Chorego przytomnego ułóż z lekko uniesionym tułowiem o ok. 30°.
  4. Chorego nieprzytomnego ułóż w pozycji bezpiecznej, aby zapobiec ewentualnemu zachłyśnięciu wymiocinami.
  5. W przypadku chorego nieprzytomnego i nieoddychającego rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.

W walce z udarem mózgu najważniejszy jest czas! Lekarze mają tylko kilka godzin na podanie odpowiednich leków, dlatego tak ważna jest umiejętność rozpoznania charakterystycznych objawów udaru mózgu. Pamiętaj, że osoba z podejrzeniem udaru powinna jak najszybciej znaleźć się w szpitalu!