Oznakowanie apteczek pierwszej pomocy

Oznakowanie apteczek pierwszej pomocy

Apteczki pierwszej pomocy są oznaczone krzyżem. Znak ten może mieć różne rodzaje oraz kolory. W naszym kraju istnieje standard oznakowania apteczek, mimo to w niektórych przypadkach kolor i rodzaj krzyża jest odmienny. Apteczki pierwszej pomocy są wykorzystywane często w sytuacjach trudnych i stresogennych. Istotne jest, by rodzaj oznakowania był w jak najczęstszych przypadkach jednolity, ponieważ zwiększa to możliwość znalezienia pudełka apteczki przez osoby postronne lub świadków zdarzenia, którzy chcą udzielić pierwszej pomocy. Oznakowanie apteczek może się jednak różnić, a kolor krzyża na zakładowej lub samochodowej apteczce ma znaczenie.

Apteczki pierwszej pomocy z właściwym oznaczeniem można kupić w ISS Sklep Medyczny.

Kwestia koloru krzyza na apteczce pierwszej pomocy

Biały krzyż na zielonym tle

Krzyż Biały Oznakowaniem, wprowadzonym przez Unię Europejską, jest biały krzyż na zielonym tle. Unia Europejska przyjęła Dyrektywą Rady nr 92/58/EWG specjalny znak na określenie przedmiotów, dotyczących udzielenia pierwszej pomocy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 974) wdrożyło postanowienie, dotyczące oznakowania apteczek pierwszej pomocy do prawa polskiego oraz wprowadziło normę, dotyczącą wyglądu znaków (PN-93/N-01256/03). Obecnie* norma PN-ISO 7010:2006 jest zastąpiona przez punkt odniesienia E003/Pierwsza pomoc medyczna/.

Oznakowanie, określone przez normy Unii Europejskiej, dotyczy przedmiotów i miejsc, związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, w tym również apteczek, zwanych czasami apteczkami pierwszej pomocy przedmedycznej. O oznakowaniu punktów pierwszej pomocy oraz miejsc usytuowania apteczek pierwszej pomocy mówi się również w § 44 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest mowa, że oznakowanie apteczek pierwszej pomocy powinno być zgodne z Polską Normą.

Czerwony krzyż – zastrzeżony znak organizacji.

Krzyz Czerwony Pierwszą pomoc często kojarzymy z czerwonym krzyżem na białym tle. Znak ten został rozpowszechniony przez organizację Polskiego Czerwonego Krzyża, szczycącą się pomocą ludziom biednym i ubogim w różnych zakątkach kraju i świata. Krzyż koloru czerwonego na białym tle to znak, należący do Komitetu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, dlatego znalezienie się tego rodzaju krzyża na zwykłej apteczce pierwszej pomocy jest bezprawnym wykorzystaniem loga powyższej organizacji. W skrajnych przypadkach, jeśli znak zostanie zauważony przez członka Czerwonego Krzyża, może zostać wytoczony proces o nieuzasadnione użycie znaku. Wszystko dlatego, że ochrona znaku czerwonego krzyża jest wpisana w obowiązek członków organizacji Polskiego Czerwonego Krzyża, wynikającym z prawa międzynarodowego, z Ustawy o PCK, regulaminu uchwalonego przez Rade Delegatów Międzynarodowego Ruchu CK i CP, Statutu PCK i uchwał wydanych przez organy statutowe PCK.

Równoramienny czerwony krzyż na białym tle jest znakiem chronionym przez przepisy prawa międzynarodowego (Konwencje Genewskie o ochronie ofiar wojny z 1949 r.) oraz prawa wewnętrznego (Ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu z 1964 r.) i może być używany wyłącznie przez służby medyczne sił zbrojnych oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża.

Krzyż niebieski zwyczajowo przypisany służbom ratowniczym.

Krzyz NiebieskiCzteroramienny krzyż w kolorze niebieskim jest używany przez wiele organizacji ratowniczych. Niebieski krzyż wkomponowany jest w logo: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działające w strukturach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i inne służby ratownicze.

Krzyż niebieski sześcioramienny

Krzyz ParamedycznyNiebieski, sześcioramienny niebieski krzyż z wkomponowanym w środek wężem eskulapem, owijającym się na lasce, jest znanym wszystkim znakiem przypisanym w Polsce do służb ratownictwa medycznego. Widniejący w przychodniach i szpitalach na terenie całego kraju krzyż jest zwany krzyżem świętego Andrzeja lub krzyżem paramedycznym. Sześcioramienny krzyż koloru niebieskiego jest również używany przez inne organizacji lub instytucje ratownicze. Krzyż tego typu z wkomponowaną lilijką harcerską jest logiem Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, działającej w strukturze Związku Harcerstwa Polskiego. Sześcioramienny krzyż zielony jest natomiast oznaczeniem, używanym w weterynarii.

*stan prawny na dzien 14.08.2009 r.