W dniu 16.10.2013 r. ISS Education wspierał Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim, która włączyła się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka związaną z biciem rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Akcja prowadzona była z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) w ramach podnoszenia świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Bicie rekordu poprzedzone zostało krótkim przypomnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy RKO. Zasady prowadzenia resuscytacji przypomniał instruktor ratownik medyczny ISS Education Dawid Kazusek. O godzinie 12.00 nauczyciele, dzieci wraz z ISS Education rozpoczęły jednoczesne udzielanie pierwszej pomocy. Razem udział wzięły 123 osoby. Akcie wspierał także Ośrodek Sportu i Rekreacji z Grodziska Mazowieckiego. Obecne były grodziskie media, a w szczególności Radio BOGORIA. Gratulujemy i bardzo dziękujemy za zaproszenie nas na to ważne wydarzenie.
Czytaj więcej na ISS Education blog link
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na ISS Education Facebook link