ISS Education - Rozmowa Kwalifikowana

Szkolenie dotyczy specyficznej formy prowadzenia rozmowy, mającej na celu uzyskanie informacji przez jedną ze stron na potrzeby instytucji.Szkolenie ma za zadanie przygotować pracowników firm i instytucji do rozmowy z osobą (mp. podwładnym) w celu uzyskania informacji o szczególnym charakterze dla funkcjonowania firmy i sporządzenia z niej notatki.

Przygotowanie personelu do wykonywania specjalistycznych rozmów mających na celu uzyskanie informacji w warunkach, w których osoba nie współpracuje, nie udziela informacji?

Podczas kursu zostaną omówione najpopularniejsze metody prowadzenia rozmów stosownych między innymi przez funkcjonariuszy instytucji bezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na techniki i metody, które mogą być w sposób bezpieczny wykorzystywane podczas pracy przez pracowników firm i instytucji zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. Poznanie metod i technik prowadzenia rozmów o szczególnym charakterze pozwala także przeciwdziałać wywiadowi gospodarczemu prowadzonemu wśród pracowników oraz ochronie informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa. Kurs jest kierowany przede wszystkim do kadry menadżerskiej, której działania powinny mieć na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstwa.