ISS Education - Ofiara

Szkolenie dotyczy charakterystyki zjawiska bycia ofiarą przestępstwa lub aktu terrorystycznego. Omawia przyczyny i błędy w reakcji człowieka, będącego obiektem agresji przestępcy lub terrorysty. Szkolenie skierowane jest do firm i instytucji, których personel jest szczególnie zagrożony wystąpieniem aktów przemocy lub terroru kryminalnego. Szkolenie dostarcza niezbędnych informacji o sposobach radzenia sobie w sytuacjach gdy jesteśmy ofiarą przestępstwa oraz uczy bezpiecznych zachowań, które mogą uratować życie lub zdrowie.

W dzisiejszych czasach wszędzie tam gdzie występują zbiorowiska ludzi wzrasta ryzyko wystąpienia przestępstwa lub aktów terroru. Specyficzne warunki pracy np. firm z sektora bankowego również mogą sprzyjać ryzyku dokonania przestępstwa ukierunkowanego na pracowników. Szkolenie ma za zadanie odpowiedzieć na następujące pytania:

Czy jesteśmy zupełnie bezbronni sparaliżowani strachem?
Jak postępować gdy jesteśmy ofiarą przestępstwa?
Jak kierować swoim zachowaniem by nie przyczyniać się do niekorzystnego rozwoju zdarzeń?
Jakie nabyte umiejętności podczas szkolenia mogą nam pomóc?