BLS + AED

Uczestnik po zakończeniu kursu powinien: znać podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, umieć dokonać oceny stanu poszkodowanego, potrafić wykonać RKO, umieć ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej, znać zasady bezpiecznego użycia AED.

BLS + AED PLUS

Uczestnik po zakończeniu kursu powinien: znać podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, umieć dokonać oceny stanu poszkodowanego, potrafić wykonać RKO, umieć ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej, znać zasady bezpiecznego użycia AED, rozróżniać stany nagłe u poszkodowanego, wdrażać właściwe schematy postępowania.

BLS Pediatric + AED

Uczestnik po zakończeniu kursu powinien: znać podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, umieć dokonać oceny stanu poszkodowanego, potrafić wykonać RKO dziecka i niemowlęcia, znać zasady bezpiecznego użycia AED, rozróżniać stany nagłe u dzieci i niemowląt, wdrażać właściwe schematy postępowania.

BLS + AED Rozszerzony

Uczestnik po zakończeniu kursu powinien: znać podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, umieć dokonać oceny stanu poszkodowanego, potrafić wykonać RKO, umieć ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej, znać zasady bezpiecznego użycia AED, rozróżniać stany nagłe u poszkodowanego, wdrażać właściwe schematy postępowania, znać zasady postępowania po wypadku komunikacyjnym, znac zasady segregacji poszkodowanych.

Primary Care - CPR

Kurs wstępnej pomocy przedmedycznej – certyfikowany przez międzynarodową organizację Emergency First Response EFR.

Secondary Care - First Aid

Kurs dodatkowej pomocy przedmedycznej – certyfikowany przez międzynarodową organizację Emergency First Response EFR.

Care For Children

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom – certyfikowany przez międzynarodową organizację Emergency First Response EFR.