ISS Boot Camp

ISS Boot Camp został opracowany na podstawie bardzo popularnej w Australii, Stanach Zjednoczonych oraz Europie metody treningu stosowanej w armii amerykańskiej. Jest to forma treningu ogólnorozwojowego ukierunkowana na podniesienie sprawności fizycznej oraz psychicznej.