Kurs ISS Education.

Kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci, niemowląt i użycia AED.

  • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce.
  • Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy.
  • Ocena stanu poszkodowanego.
  • Zadławienia u przytomnego dziecka i niemowlęcia.
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) dziecka i niemowlęcia.
  • Używanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
  • Postępowanie w drgawkach gorączkowych.
  • Krwotoki i urazy u dziecka.
  • Wsparcie psychologiczne osoby poszkodowanej.