Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadku.

  • 25/04/2014
  • BHP
Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadku.

Obowiązek zapewnienia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wyeliminowanie lub ograniczenie czynników powodujących zagrożenie dla pracownika został określony w art. 234 Kodeksu Pracy. Artykuł ten również zobowiązuje pracodawców do podejmowania wszelkich niezbędnych działań i środków w celu zapobiegania wypadkom. Ponadto , w trybie przewidzianym przepisami, pracodawca ma obowiązek dokonać ustaleń okoliczności, przyczyn wypadku oraz stwierdzić czy zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy.

Wypadek przy pracy został zdefiniowany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673), Ustawodawa określił, że za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie:

a) nagłe,
b) wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć,
c) które nastąpiło w związku z pracą.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje za “nagłe” zdarzenie, takie które nastąpiło wskutek działania przyczyny zewnętrznej w ciągu krótkiego czasu, nieprzekraczającego jednej dniówki roboczej.

Więcej na temat statystyk wypadków przy pracy na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.