Assistance – Ubezpieczenia

Assistance – Ubezpieczenia

Assistance – opis ogólny

Coraz częściej mamy do czynienia z ubezpieczeniami assistance, które towarzyszą np. usługom bankowym, podczas kupna samochodu, ubezpieczenia mienia. Jednak wiele osób, mając tego rodzaju ubezpieczenie nie pamięta o możliwości skorzystania z niego. Czym jest ubezpieczenie assistance.

Ubezpieczenia assistance

Ubezpieczenia assistance to programy 24 godzinnej pomocy, opieki nad osobą ubezpieczoną w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Z jego pomocą, przy wykorzystaniu nowych rozwioązań teleinforamtycznych można otrzymać pomoc w przypadku wystąpienia choroby, awarii samochodu, rezerwacji biletów do teatru, sprawdzenia, dostarczenia leków oraz uzyskania omocy fachowca w miejscu zamieszkania.

Ubezpieczenie Asistance Najczęściej wykorzystywanym assistance jest holowanie pojazdu, pomoc medyczna. W ostatnich latach wraz z podnoszeniem świadomości osób ubezpieczonych nastąpił wzrost korzystania z usług pomocowych. Według opinii wielu osób jest to ubezpieczenie bardzo potrzebne podnoszące komfort np. podróżowania, zamieszkiwania.

Wybrane rodzaje assistance:

  • Assistance podróżny zabezpiecza nas przed nieporządanymi skutkami niektórych zdarzeń podczas podrózy, choroby pomoc prawnika, pomoc w zakresie informacji o miejscach gdzie ubezpieczony zagranicą może otrzymać pomoc.
  • Assistance komunikacyjny – w jego zakresie towarzystwo gwarantuje pomoc kierowcy, rodzinie podczas podczas wypadku, awarii, kradzieży, zatrzaśnięcia kluczyka w samochodzie.
  • Assistance medyczny zapewnia natychmiastową pomoc medyczną w przypadku nagłego zdarzenia związanego ze zdrowiem. Zwykle ubezpieczenie to obejmuje wszystkich członków rodziny. Ubezpieczenie to adresowane jest do bardzo szerokiego grona osób bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania.

Dodaj Komentarz