Secondary Care – First Aid – Dodatkowa pomoc przedmedyczna

  • Ocena miejsca zdarzenia.
  • Korzystanie ze środków ochrony osobistej.
  • Ocena obrażeń poszkodowanego.
  • Ocena stanu chorego.
  • Bandażowanie i opatrywanie ran.
  • Unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań.