Primary Care (CPR) – Wstępna pomoc przedmedyczna

  • Ocena miejsca zdarzenia.
  • Korzystanie ze środków ochrony osobistej.
  • Wstępna ocena poszkodowanego.
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (CPR).
  • Używanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
  • Postępowania w przypadku zadławienia u przytomnej lub nieprzytomnej osoby dorosłej.
  • Postępowanie w przypadku krwotoku.
  • Postępowanie w przypadku wstrząsu.
  • Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa.