Polskie prawo nakłada na osoby prowadzące działalność gospodarcza obowiązek odbywania okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.