Doświadczenie zawodowe:
 • Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej
 • Ekspert BHP
 • Auditor wewnętrzny systemów zarządzania BHP
 • Trener z zakresu BHP i ppoż.

Czytaj więcej »

Szkoła Aspirantów Państwowej Straż Pożarnej w Krakowie
Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Politechnika Łódzka

Kurs eksperta BHP w zakresie nabycia kompetencji Konsultanta Regionalnego Ośrodka BHP
Kurs – Profesjonalny trener – Szkoła nowych możliwości „Firma 2000″
Szkolenie – Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i choroby związane z pracą – występowanie i prewencja – Instytut Medycyny Pracy

Szkolenie dla trenerów w zakresie:
 • profilaktyki ochrony słuchu,
 • profilaktyki chorób alergicznych,
 • profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 • profilaktyki chorób układu krążenia,
 • profilaktyki chorób skóry,
 • profilaktyki chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego,
 • profilaktyki zagrożeń psychospołecznych.

 

Instytut Medycyny Pracy

Szkolenie – Bezpieczeństwo użytkowania maszyn w świetle nowych przepisów prawnych wdrażających postanowienie dyrektyw WE – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowe Instytut Badawczy
Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowe Instytut Badawczy