Doświadczenie zawodowe:
  • Wyjazdowy Zespół Ratownictwa Medycznego
  • Koordynator medyczny zespołów wyjazdowych
  • Instruktor AHA
  • Instruktor BLS AED

Czytaj więcej »

Ratownik Medyczny

Informacje dodatkowe:

  • Instruktor w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)
  • Kurs w zakresie organizacji pomocy w wypadkach masowych i katastrofach
  • Kurs, ALS Provider – kurs specjalistyczne metody resuscytacyjne u osoby dorosłej
  • Kurs, ITLS Advanced – Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej.
  • Szkolenia służb medycznych w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi