Doświadczenie zawodowe

  • Szef Wydziału Wyszkolenia Specjalistycznego BOR
  • Szef Wydziału Planowania Szkolenia BOR
  • Koordynator ogólnopolskich ćwiczeń ratowniczych i ewakuacyjnych
  • Ekspert z zakresu bezpieczeństwa osób i obiektów
  • Instruktor Sportu (uprawnienia państwowe Ministerstwa Sportu)
  • Sędzia Sportowy kl. III