Doświadczenie zawodowe:
  • Wykładowca studiów pielęgniarskich
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Klinika Kardiochirurgii
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
  • Wyjazdowy Zespół Ratownictwa Medycznego

Czytaj więcej »

Pielęgniarka dyplomowana
Specjalizacja: Anestezjologia i Intensywna Opieka

Informacje dodatkowe:

  • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • Kurs z zakresu Pierwszej Pomocy Medycznej w Stanach Zagrożenia Życia
  • Kurs specjalistyczny z zakresu Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej
  • Kurs z zakresu profilaktyki narkomanii i AIDS
  • Kurs z zakresu Serologii oraz Przetaczania Krwi i Preparatów Krwiopochodnych