Care for Children – Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieciom

 • Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej.
 • Wstępna ocena poszkodowanego.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) dziecka.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) niemowlęcia.
 • Postępowanie w przypadku zadławienia u przytomnego dziecka.
 • Postępowanie w przypadku zadławienia u przytomnego niemowlęcia.
 • Postępowanie w przypadku krwotoku.
 • Postępowanie w przypadku wstrząsu.
 • Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa.
 • Ocena obrażeń poszkodowanego.
 • Bandażowanie i opatrywanie ran.
 • Ocena chorego.
 • Używanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) u dzieci.