Kurs ISS Education.

Kurs podstawowych zabiegów resuscytacjnych i użycia AED.

  • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce.
  • Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy.
  • Ocena stanu poszkodowanego.
  • Stany nagłe: atak serca, udar, zadławienie, krwotok, uraz kręgosłupa.
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) osób dorosłych.
  • Użycie AED – automatycznego defibrylatora.
  • Pozycja bezpieczna.
  • Wsparcie psychologiczne osoby poszkodowanej.