Kurs ISS Education.

Kurs podstawowej i dodatkowej pierwszej pomocy i użycia AED.

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce.
 • Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy.
 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Stany nagłe: atak serca, udar, zadławienie, krwotok, uraz kręgosłupa.
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) osób dorosłych.
 • Użycie AED – automatycznego defibrylatora.
 • Pozycja bezpieczna.
 • Postępowanie przy złamaniach i zwichnięciach.
 • Oparzenia termiczne, chemiczne, prądem elektrycznym.
 • Problemy zdrowotne wywołane przez cukrzycę.
 • Reakcje alergiczne – wstrząs anafilaktyczn.
 • Postępowanie w zatruciach.
 • Wsparcie psychologiczne osoby poszkodowanej.