Omdlenia – pierwsza pomoc

Omdlenia – pierwsza pomoc

Omdlenie ma wiele przyczyn – może to być gwałtowne osunięcie się kogoś na podłogę w dusznym pomieszczeniu, upadek po intensywnym wysiłku, wysoka temperatura itd. Nieodzownym atrybutem upalnej pogody jest znacznie rosnąca liczba omdleń. Co stanowi bezpośrednią ich przyczynę i jak udzielić pierwszej pomocy osobie po epizodzie omdlenia?

Omdlenie to nagła, krótkotrwała i odwracalna utrata świadomości, po wystąpieniu której osoba sama odzyskuje przytomność.

Bezpośrednią przyczyną omdlenia jest przerwanie dopływu krwi do mózgu i niedostateczne jego natlenienie. Następuje spadek napięcia wszystkich mięśni ciała, co najczęściej jest powodem upadku.

W momencie niedotlenienia, mózg chwilowo przestaje pracować i zanika kontrola nad wszystkimi czynnościami ciała – stąd biorą się wszelkie konsekwencje omdlenia.

 

Objawy:

•    chwilowa utrata przytomności

•    nudności

•    zawroty głowy

•    blada skóra

•    zaburzenia widzenia

Zazwyczaj incydent omdlenia poprzedza wystąpienie jednego bądź kilku objawów. Osoba może poczuć się słabo lub widzieć „mroczki” przed oczami. Mogą wystąpić także uderzenia gorąca, szum w uszach.

 

PIERWSZA POMOC

1.    Zapewnij choremu dostęp świeżego powietrza. Wynieś osobę na zewnątrz lub jeśli nie ma takiej możliwości bądź warunki atmosferyczne na to nie pozwalają, otwórz wszystkie okna i przewietrz pomieszczenie.

2.    Rozluźnij ubranie poszkodowanego.

3.    Ułóż chorego na wznak (na plecach).

4.    Nogi poszkodowanego podnieś do góry – trzymaj je lub oprzyj o ścianę, krzesło. Warto pamiętać, że przy omdleniu wszystkie mięśnie są bezwładne i nogi mogą opaść z powrotem, dlatego ważna jest stabilizacja tej pozycji.

5.    W razie potrzeby wezwij pomoc.

 

Nigdy nie wiadomo, czy przyczyną omdlenia było chwilowe niedotlenienie mózgu czy przyczyna leży po innej stronie. Powtarzające się omdlenia zawsze powinny być poddane diagnostyce medycznej. W tym celu należy się zgłosić do lekarza rodzinnego.