Prowadzone są przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.

Uczestnicy szkoleń:

  • 1. pracownicy nowo zatrudnieni,
  • 2. studenci (odbywających praktykę),
  • 3. uczniów szkół zawodowych (praktykanci)