Taka forma szkolenia pozwala Państwu zaoszczędzić czas oraz odbyć część szkolenia w dowolnym dla Państwa czasie i terminie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) uzupełniamy ofertę szkoleń o szkolenia okresowe realizowane częściowo metodą samokształcenia kierowanego za pośrednictwem internetu.

Dbając o najwyższą jakość usług szkoleniowych oraz zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie szkoleń BHP ISS Education jest organizatorem szkoleń e-learningowych, które organizowane są po uzgodnieniu czasu i miejsca przeprowadzenia egzaminu stacjonarnego przed powołaną komisją przez ISS Education.

Uczestnicy szkolenia:

1. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami.

2. Pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których praca wiąże się ze szczególnym narażeniem lub odpowiedzialnością w zakresie bhp